Obvestilo ravnatelja, 18. 3. 2021

PILOTNO E-TESTIRANJE ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDA Po okrožnici MIZŠ bo od 22. 3. do 26. 3 .2021 na osnovnih šolah po Sloveniji potekalo pilotno e-testiranje za učence 6. in 9. razreda. Pilotno e‐testiranje je namenjeno spoznavanju učencev z različnimi tehnikami...

Obvestilo ravnatelja, 15. 3. 2021

Spoštovani starši, od 15. 3. naprej, hišni red v epidemiji ostaja večinoma nespremenjen. Novost v tem tednu je da: učencem od 6. do 9. razreda ni več potrebno nositi maske pri pouku športne vzgoje. Še naprej pa velja da: v šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi...

Obvestilo ravnatelja, 4. 3. 2021

Spoštovani starši, po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 5. 3. in velja do 12. 3. 2021, se pouk od  1. do vključno 9. razreda osnovne šole izvaja v prostorih šole. Ponovno opozarjamo, da v šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi  upoštevamo trenutno...

Obvestilo ravnatelja, 1. 3. 2021

Spoštovani starši, po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 1. 3. in velja do 5. 3. 2021, se od ponedeljka 1. 3. 2021 dalje za učence od  1.do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. Še vedno veljajo naslednji ukrepi: V šolo vstopajo zdravi...

Obvestilo ravnateljice za 22. 2. 2021

Spoštovani starši, po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 20. 2. in velja do 26. 20 2021, se od ponedeljka 22. 2. 2021 dalje za učence od  1.do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole. Veselimo se ponovnega snidenja, ki pa bo zaradi poostrenih...

Obvestilo ravnateljice, 5. 2. 2021

Spoštovani starši Po novem odloku vlade R Slovenije se od torka, 9. 2. 2021 do 12. 2. 2021 v vseh osnovnih šolah v R Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo za učence od 1. do vključno 3. razreda izvaja v prostorih šole. Ob ponovnem odprtju šole bomo upoštevali poostrena...
Dostopnost